Survivor в България - Курс по оцеляване на терен по избор

Често в планинарството се налага преодоляване на различни по тип и особености терени, за което се изискват сериозни умения и познания в редица области. Ако любимите ти хора са планинари, подари им специален курс, съчетаващ елементи от основни техники, използвани в осигуряването и при воденето на планински групи, с редица научни познания за същността и особеностите на екстремните терени, опасностите свързани с тях и начините за избягването им.

 

Преживяването включва:

  • Курс по оцеляване;
  • Избор на модул: „Широколистни гори” или  „Карстов район”;
  • Продължителност: 2 дни;
  • Провеждане на предварително обявени дати;
  • Подарък книга "Българските планини";

 

Дати на провеждане и програма

ДАТИ:

Курс по оцеляване – модул „Широколистни гори” - няма обявена дата
Курс по оцеляване – модул „Карстов район” - 17 - 18 ноември 2018г.

ПРОГРАМА:

1 Ден: Пристигане в района на провеждане на модула. Програма съобразно модула. Пренощуване в изградени от участниците подслони.
2 Ден: Програма съобразно модула. Придвижване до крайната точка.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Преживяването изисква предварителна резервация, която трябва да бъде направена най-късно 30 дни преди обявената дата на курса.
  • Всеки курс има предварително обявена дата и местата се изчерпват бързо.
  • Пакетът не включва транспорт до района на провеждане на модула и обратно.
  • Курсът е предназначен за деца над 18 години.
  • Валидност: 6 месеца от датата на покупка.

 

Трябва да знаете, че:

Курсът по оцеляване е насочен към конкретни познания, които могат да бъдат полезни при попадане в екстремна ситуация или изгубване конкретно сред българската природа. Ще се запознаете с геоложки, геоморфоложки и хидрогеоложки особености, разпознаване на основни растителни видове, алпийски възли, преодоляване на препятствия, начини за намиране на вода, изграждане на подслони и уникални висящи платформи (разработени специално за тези курсове), палене на огън с подръчни средства, ориентиране без карта, без компас или  GPS и др.

Трите модула на курса запознават участниците с оцеляването в основни типове терени, характерни за природата на България - карстов район, широколистни гори и висока планина. След преминаване на трите модула, по желание участниците могат да се явят на изпит, който се заплаща  допълнително. Изпитът ги поставя в ситуация на симулиране на изгубване в планината, с преход и изграждане на подслон през нощта. На следващия ден ще трябва да се ориентират, да изберат най-безопасния маршрут и преодолявайки препятствия, избрани от инструктора да достигнат определено място.

 


Целогодишно

Според избрания вариант

1 участник

2 дни

139 лв.

- +
Брой ваучери
Добави в любими