Замяна или удължаване на ваучер

  • Начало
  • Замяна или удължаване на ваучер

Можете да удължите валидността на ваучера си с 6 месеца в рамките на до 30 дни след изтичането на указания върху него срок. Стойността на удължаването с 6 месеца е 50% от сумата заплатена за ваучера.

 

Можете да замените закупено преживяване с друго в рамките на 30 дни след извършване на поръчката. При замяна, ако стойността на вашия ваучер е по–ниска от тази на избраното преживяване, разликата не се възстановява. При замяна с ваучер на по–висока стойност от вашия, се прави доплащане на разликата. (не се включва цената на кутията).